Cyprysik żywotnikowaty 'Rubicon' / Chamaecyparis thyoides 'Rubicon'