POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu – Sprzedający, Dorota Tracz-Zardzewiała.
 • Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie RODO.
 • Sprzedający uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 • Sprzedający zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Kupujących danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 • Sprzedający przetwarza dane w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu.
 • Sprzedający dokłada wszelkich starań technicznych oraz gwarantuje zachowanie należytej staranności, mającej na celu ochronę interesów osób, których dotyczy niniejsza Polityka Prywatności, a więc osób których dotyczą zbierane dane.
 • Kupujący podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
 • Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych Klienta, usunięciu nie ulegają dane osobowe Klienta, znajdujące się w dokumencie sprzedaży przechowywanym na potrzeby fiskalne.
 • Sprzedający przekazuje zebrane dane osobowe Kupującego, w zakresie niezbędnym do dokonania dostawy produktu do Klienta, wybranemu przewoźnikowi.
 • Sprzedający wykorzystuje dane osobowe do określonych celów, ujętych poniżej: • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów • dostawy produktów i obsługi procesu reklamacyjnego
 • Kupujący ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień Konsument może skontaktować się z obsługą sklepu wysyłając e-mail na adres: szkolkatracz@gmail.com lub listownie na adres Sprzedającego: Rzeczniów 102, 27-353 Rzeczniów.

PLIKI „COOKIES”

 • Sklep szkolkatracz.pl, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Dzięki „cookies” właściciele i wydawcy serwisów internetowych są w stanie ocenić realne zainteresowanie swoimi serwisami, mogą lepiej poznać oczekiwania i preferencje użytkowników, zrozumieć sposób w jaki użytkownicy korzystają z ich serwisów oraz, korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, mogą stale udoskonalać swoje serwisy internetowe czyniąc je jeszcze przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do naszych potrzeb.
 • Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, w każdej chwili można usunąć pliki cookies oraz blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
 • Strona internetowa roddruk.com wykorzystuje pliki cookies w celu statystycznym, marketingowym, zapamiętywania informacji o sesji Kupującego oraz w celu udostępniania funkcji sklepu.
 • Kupujący może swobodnie zarządzać piłkami cookies w swojej przeglądarce.
 • W przypadku, gdy Kupujący nie wyłączy wykorzystywania plików cookies w swojej przeglądarce, oznacza to, iż zgoda na ich wykorzystywanie została wyrażona.